4 LUTEGO
11 MARCA
22 KWIETNIA
20 MAJA
24 CZERWCA
29 LIPCA
9 WRZEŚNIA
21 PAŹDZIERNIKA
18 LISTOPADA
16 GRUDNIA
OSTATNIE OBIEKTY PRZYJMUJEMY NA 30 DNI PRZED TERMINEM AUKCJI.

OSTATNIE ZGŁOSZENIA AUKCYJNE PRZYJMUJEMY DO GODZINY 15 W DNIU AUKCJI.

PROSIMY O PODANIE WYBRANYCH NUMERÓW OBIEKTÓW KTÓRE CHCĄ PAŃSTWO LICYTOWAĆ.